Helga Pedersen

dansk minister og højesteretsdommer (1911-1980)
[[Fil:|thumb|Inger Helga Pedersen]]

Inger Helga Pedersen(1911-1980)

Biografi på Wikipedia
Værker på Wikisource
Billeder, videoer og lydfiler på Wikicommons
Inger Helga Pedersen (24. juni 1911 i Tårnborg Sogn - 27. januar 1980 i Korsør) var en dansk jurist, dommer og politiker.


Citater

  • ”stud. jur.”s foretagsomme Redaktør har bedt mig komme med en Udtalelse om: ”Hvorfor Kvinder studerer Jura”, om ”Den kvindelige cand. jur. overhovedet har Udsigt til at blive til noget”, i det hele taget om ”Kvinden og Juraen”.
    Den, der stiller saadanne Spørgsmaal maa forudsætte, at der er et særligt Problem for den kvindelige Jurist, som angaar Grunden til hendes Studievalg og hendes senere Erhvervsmulighed. Efter min Mening bør der ikke her være et Problem, men da den Opfattelse vistnok er ret udbredt, at den kvindelige Jurist indtager en særstilling i Juristsamfundet, turde det være paa Tide at oplyse om det modsatte.
    [...]
    Spørgsmaalet om ”Hvorfor Kvinder studerer Jura?” kan simpelthen besvares saaledes: af samme grund, som Mænd studerer Jura.”
    Uddrag fra artiklen Kvinden og Juraen, skrevet af Pedersen i Juridisk Diskussionsklubs medlemsblad Stud.jur.