Mads Johansen Lange

Mads Johansen Lange - (1807-1856)

Mads Johansen Lange
Wikipedia-logo-v2.svg Biografi på Wikipedia
Wikisource-logo.svg Værker på Wikisource
Commons-logo.svg Billeder, videoer og lydfiler på Wikicommons
Mads Johansen Lange, med tilnavnet Kongen af Bali, (18. september 1807 i Rudkøbing – 13. maj 1856 i Kotta på Bali) var en dansk handelsmand, fredsmægler på Bali, ridder af den Nederlandske Løves Orden og modtager af Fortjenstmedaljen af guld. Han var søn af Lorents Lange Pedersen,[1] en lokal købmand og Maren Lange, der var datter af en anset købmand og hvis søster blev stammoder til en omfattende gren af langelandsslægten Bay.[2]


Citater

Citater om Mads Johansen LangeRediger

 • Hans mange store Tjenester og opofrende Bestræbelser for at gavne Hollænderne er omsider blevet anerkendt af den hollandske Regering baade i Ostindien og Europa, hvilket kan ses deraf, at han forrige Aar er blevet udnævnt til Ridder af den Nederlandske Løve.
  Langelands Avis om baggrunden for tildelingen til Ridder af den Nederlandske Løve.
 • Mads Lange fik tildelt Fortjenstmedaljen i guld ved kgl. resolution af 28. juli 1854 på en forestilling nedlagt af kultusministeren (Kultusministeriets sekretariat, forestillinger kunstanstalterne vedkommende). Initiativet til hans dekorering blev taget af museumsmanden Chr. Jürgensen Thomasen, der i skrivelse af 7. marts til overdirektøren for de kgl. kunstsamlinger indstillede Lange, fordi denne havde skænket værdifulde genstande til Det Etnografiske Museum. Overdirektøren viderebragte den 11. maj 1854 forslaget til Kultusministeriet, som den 24. juli nedlagde den forestilling, som Frederik VII bifaldt den 28. juli.
  Årsagen til tildelingen af Fortjenstmedaljen af guld.
 • En stor stenmur var det første, som faldt os i øjnene. Gennem en bred dør eller port, som blev lukket om natten, kørte vi ind i etablissementet. Lige overfor porten står en kanon med mundingen rettet mod porten for at advare imod fjendtlige angreb. Den beviste tillige, at Hr. Lange ikke blindt betroede sin velværd til rajah i det land, hvori han opholdt sig, men formente, at et vågent øje og en væbnet hånd i den henseende bedre var til at stole på. Inden for denne mur finder man de bygninger, der udgør Hr. Langes bolig (…). Skønheden er her ofret til fordel for det nyttige. Hovedbygningen består af forskellige meget gode opholdsværelser, blandt hvilke det, der blev anvist mig, ikke lod noget tilbage at ønske. I forgrunden fæstede blikket sig ved en stor Pandopo, der var bestemt til at modtage de balinesere, som kom for at tale om forretninger. Den var så godt som aldrig helt fri for besøgende. Man kunne kalde det en børs, der til stadighed var åben. Dernæst fandtes der en særlig spise- og biliardsal, som var meget godt indrettet, og hvori den gæstfri vært ikke lod sine gæster mangle noget. Foruden denne hovedbygning var der forskellige boliger for personalet og meget gode rummelige pakhuse. Også i disse herskede der hele dagen igennem en livlig og uafbrudt travlhed. Uopholdelig blev der indbåret ris, som blev bragt dertil af balineserne og købt mod kontant betaling eller vekslet med andre varer, som de kom for at erhverve sig. Med ét ord havde der inden for denne mur ved Hr. Langes skabende kraft lidt efter lidt rejst sig en slags koloni, en livlig og folkerig by, hvor der rådede orden, virkelyst og velstand.
  Wolter Robert van Hoëvells beskrivelse af Langes faktori.

ReferencerRediger

 1. I nogle kilder kaldes han Lorentz med z i stedet for s.
 2. Rasmussen 2007, pp. 20.

LitteraturRediger