[[Fil:|thumb|Marge Simpson]]

Marge Simpson(fiktiv person)

Biografi på Wikipedia
Værker på Wikisource
Billeder, videoer og lydfiler på Wikicommons
Marge Simpson er Homer Simpsons ydmyge kone, og mor til deres fælles børn i den populære tv-serie The Simpsons.


Citater

 • Indkøb er virkelig spændene! Det er som at pakke gaver op fra en selv.
  • Grocery shopping is so exciting! It's like unwrapping presents from yourself.
 • Homer, jeg troede vores ægteskab kunne klare alt, men i nat krydsede du ikke kun stregen, du kastede op på den.
  • Homer, I thought our marriage could survive anything, but last night, you not only crossed the line, you threw up on it.
 • Jeg tror en person kan gøre en forskel. Men for det meste burde de nok ikke.
  • I guess one person can make a difference. But most of the time, they probably shouldn't.
 • Og nu, hvis i vil have mig undskyldt, har jeg noget støv der skal tørres af.
  • Now if you'll excuse me I have some dust that needs busting.
 • Kun din far kan tage et deltidsjob ved en lille lokal avis og ende som mål for internationale snigmordere.
  • Only your father could take a part-time job at a small town paper and wind up the target of international assassins.
 • Du kan ikke sige 'sex' på internettet!!
  • You can't say 'sex' on the internet!!
 • Ved du hvad, domstolene virker måske ikke mere, men så længe alle optager hinanden på video, vil alle få den rette dom.
  • You know, the courts may not be working any more, but as long as everyone is videotaping everyone else, justice will be done.
 • Du skal lytte til dit hjerte, ikke stemmerne i dit hoved.
  • You should listen to your heart, and not the voices in your head.

Dialoger med Marge redigér

Marge: (mumler en bøn)
Psykiater: Undskyld, hvad laver du?
Marge: Jeg beder til gud om at du ikke finder mig skør.
Psykiater: Javel, og denne 'Gud' - er han i dette lokale lige nu?
Marge: Åh, ja, Han er stort set overalt.
(psykiateren ser på de andre psykiatere og ryster på hovedet)
Marge: (mutters a prayer)
Psykiatris: Excuse, what are you doing?
Marge: I'm praying to God that you won't find me insane.
Psykiatris: I see, and this 'God' - is he in this room right now?
Marge: Well, yes, He's pretty much everywhere.
(The psychiatriast looks at other psychiatrists and shakes his head)

Marge: (i Toronto) Jeg ser at i køre i venstre side heroppe.
Chauffør: Nej, ma'am. Jeg er fuld.
Marge: (in Toronto) I see you drive on the left up here.
Driver: No, ma'am. I'm drunk.

Marge: Mit liv er temmelig kedelig. Forleden dag ringede nogle nogle Jehovah's vidne på døren, og jeg ville ikke lade dem gå. Til sidst sneg de sig væk imens jeg var ude for at lave limonade.
Homer: Yeah, lemonade er godt.
Marge: My life is pretty boring. The other day some Jehovah's Witnesses came to the door and I wouldn't let them leave. They finally snuck away when I went to make lemonade.
Homer: Yeah, lemonade is good.