nn-1 Denne brukaren har grunnleggjande kunnskapar i norsk (nynorsk).