Wikiquote:Gendannelsesforslag

Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag

Hvis du mener en slettet side bør gendannes, så er det det rigtige sted du er kommet til. Det du skal gøre er at bruge nedestående format for at lave en anmodning om genoprettelse af en side. Husk at dette ikke er en afstemning, men et forsøg på konsensus. Opnås ikke konsensus, eller overvældende flertal for gendannelse, gendannes siden ikke.

Brug denne format når du laver anmodninger:

* Dit forslag...
** Din begrundelse og underskrift...

Forslag redigér